16/02/2012

ООН с представител в журито на филмовия фестивал We Art Water

Срокът за регистрация за участие във We Art Water Film Festival е удължен до 30 април 2012 г.

Филмовият фестивал We Art Water е първото международно съревнование за късометражни филми, което като част от Световния ден на водата 2012, ще повишава съзнанието на световната публика за проблемите на водата, свързани с осигуряването на храна за населението.

С първото издание на филмовия фестивал We Art Water, международната фондация We Are Water се стреми да открие и възнагради таланта на тези, които могат да предадат чрез аудио-визуално произведение посланието на Световния ден на водата 2012. Фестивалът се подкрепя от много различни организации. Сред тях е и Организацията на обединените нации, която има глас в журито на филмовия фестивал We Art Water чрез представителя на Испания в ООН, Карлос Хименез Ренхифо.

Съревнованието е за кратки аудио-визуални форми с продължителност от 1 до 3 минути. Участниците ще се конкурират в три категории: микро-документалистика; анимация и творби, създадени с мобилни устройства. В конкурса може да участва всеки пълнолетен гражданин на света. Срокът за регистрация е удължен до 30 април 2012 г. Всички условия на конкурса и метода на регистрация са описани на интернет сайта на събитието с адрес www.weartwaterfestival.org.

На официалното представяне на инициативата We Art Water Film Festival, директорът на Регионалния информационен център на ООН за Западна Европа, г-жа Афсане Басир-Пур, заяви: «Чрез инициативи като филмовия фестивал We Art Water, ние искаме да покажем на световните лидери, на конференцията Rio+20, бъдещето, което хората искат. Ние се нуждаем от «артивисти», артисти-активисти, които да ни помогнат да разпространим по света посланието за значимостта на водата не чрез силни думи, а просто с картини.»

Световен ден на водата 2012

Много и различни са инициативите посветени на Световния ден на водата 2012, който с решение на Общото събрание на ООН от 1992 г., се отбелязва на 22 март.

На този ден, в България, международна фондация We Are Water с подкрепата на Рока България АД се присъединява към Международен воден мост 2012 (International Water Bridge 2012), като превръща Експо Баня София, на бул.Мария Луиза 16, в информационен център на инициативата. В два поредни дни 22 и 23 март 2012 г., в изложбената зала и пред нея, фондация We Are Water ще проведе информационна кампания за проблемите на водата и различни инициативи за най-широка аудитория, включително и децата. Отбелязването на Световния ден на водата 2012 ще започне с пресконференция на фондацията по темата на деня Water and food secutiry.

Предварителна информация за инициативите в България на международна фондация We Are Water, посветени на Световния ден на водата можете да намерите на интернет страницата на Рока България, www.bg.roca.com и на страницата на Международен воден мост 2012, http://waterbridge.info/ .

Фондация We Are Water

Фондация We Are Water е инициатива на Roca и от самия си старт е посветена на опазването на околната среда, както по отношение на продуктите, така и на производствения процес.

Фондацията има две главни цели. Първата е да повишава културата на използване на водата сред обществото и институциите, което ще подпомогне икономическото развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората главна цел се отнася до участие в дейности, които имат за цел да минимизират негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Тези дейности могат да бъдат свързани с инфраструктура, обучение, здравеопазване и научни изследвания.

Фондация We Are Water може да действа самостоятелно или в сътрудничество с институции и неправителствени организации при положение, че техните проекти са в унисон с целите на Фондацията.

В България, както и по света, фондацията се подкрепя от известни личности и утвърдени професионалисти в различни сфери – наука, икономика, политика, образование, култура, изкуство.

www.wearewater.org