18/11/2015

Фондация We Are Water алармира, че повече от 946 милиона души по света нямат никакъв достъп до тоалетна

· Липсата на подходящи санитарни условия струва на най-бедните страни почти 260 милиарда долара годишно.

· Наличието на безопасни санитарни помещения намалява броя на нападенията срещу жени.

· Подходящите санитарни условия в училищата биха довели до намаляване на отсъствията на девойките и момичетата с до 15%.

· На 19 ноември, фондацията организира кръгли маси по проблеми свързани с достъпа до санитарни условия. В София, кръгла маса ще се проведе от 10.30 ч. в изложбена зала Roca на бул. Мария Луиза 16.

 

Световният ден тоалетната се отбелязва на 19-ти ноември от 2013г. насам по инициатива на ООН. С цел да повиши осведомеността за липсата на достъп до основни санитарни условия в много части на света, фондация We Are Water предприема различни дейности на международно равнище, за да осигури видимост на проблема. Това е възможност за справяне с глобалното предизвикателство за осигуряване на здравословни, чисти, достъпни санитарни помещения и канализация.

Липсата на достъп до подходящи санитарни условия струва на най-бедните страни почти 260 милиарда долара годишно – сума, която е 15 пъти по-голяма от БВП на САЩ! В двайсет и първи век, все още има 2400 милиона души, които нямат достъп до основни санитарни условия. В днешно време, 946 милиона души са принудени да облекчават естествените си нужди (дефекират) на открито. Тази цифра се доближава до броя на цялото население на африканския континент (1100 милиона). Още по-смущаващ е фактът, че в света има повече хора с достъп до мобилен телефон, отколкото с достъп до тоалетна.

Проблемът има огромно въздействие върху здравето на населението в световен мащаб. Годишно, могат да бъдат избегнати общо 842 000 смъртни случая, ако подходящи санитарни условия и хигиенни структури са достъпни за всеки. 1 000 деца на възраст под 5 години по света, умират всеки ден следствие на заболявания, свързани с диария, в резултат на липсата на основни санитарни условия и достъп до питейна вода.

Групата, която е особено засегната включва жени и момичета, в учебни заведения и извън тях. Липсата на подходящи санитарни условия е основната причина за отпадането от училище сред момичета в развиващите се страни, особено след навлизане в пубертета, когато менструацията прави нещата още по-сложни. Отпадането от училище сред тийнейджърите би могло да се намали с 15%, ако те имат достъпни санитарни условия в училищата. Изнасилванията и сексуалните нападения срещу жени ще бъдат намалени, ако има тоалетна в училище, у дома или в близост до тях.

Фондация We Are Water, наясно със ситуацията и несгодите на милиони хора по цял свят, отбелязва този ден с различни събития, които ще се проведат в галерии Roca в Лисабон, Мадрид, Барселона и Лондон, както и в други големи градове в различни страни. Организират се кръгли маси, където ще се обсъждат теми като санитарни проблеми в градовете, архитектурата и канализацията или проблеми, свързани с достъпа до вода. Професионалисти от различни сектори и видни личности ще изразят своята гледна точка по поставените въпроси.

В България, на 19 ноември (четвъртък), от 10.30 ч. в Експо Баня София (изложбена зала Roca) на бул. Мария Луиза 16 ще се проведе кръгла маса Качествени санитарно хигиенни условия - човешко или цивилизационно право, или привилегия. С поглед върху глобалните проблеми, кръглата маса ще търси решение на локални проблеми във връзка със санитарните условия за гражданите на България. Участие ще вземат лица и организации с активно отношение по въпроса за по-добри санитарно хигиенни условия за населението и представители на изпълнителната власт. Сред тях са Министерство на образованието и науката; Държавна агенция за бежанците; доц.Анелия Буева, Национален консултант по детска нефрология; Асоциация на родителите на деца с бъбречни заболявания; Национална мрежа за децата; Група за тоалетни по детските площадки; доц.д-р. арх.Валери Иванов, урбанисти и др. Дискусията е отворена и всички желаещи могат да се присъединят.

 

Фондация We Are Water

Международната фондация We Are Water има две основни цели. Първата е да се повиши осведомеността и да насърчи дебат сред обществеността и организациите за необходимостта от създаване на нова култура на водата, за да се даде възможност за справедливо развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората цел е да се предприемат действия, които да минимизират негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейност на фондацията включват участие в изграждане на инфраструктура образование, здравеопазване и научни изследвания, съсредоточени върху най-нуждаещите се райони в света.

www.wearewater.org

За повече информация:

Прес офис

T. 02944 5000

Мария Иванова

m.ivanova@noapr-bg.com